Viltvård

En ansvarsfull viltvård är grunden för all jakt. Viltet är en resurs som måste förvaltas och utvecklas. SCI stödjer och driver viltvårdsprojekt över hela värden för att rädda hotade arter och för att säkra jaktmöjligheterna i framtiden.

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo