KALLELSETILL ÅRSMÖTE ROYAL SWEDISH CHAPTER, SAFARI CLUB INTERNATIONAL

Härmed kallas till årsmöte för Royal Swedish Chapter (RSC) of Safari Club International (SCI).

Tid: Lördagden 2018-05-26kl 16.00

Plats: VIP-tältet bakom stora scenen på Swedish Game Fairpå Tullgarns Slott

Årsmötes handlingar kommer utdelas i anslutning till mötet. Under Swedish Game Fair, ”Tullgarnsmässan”,har RSCävenen monter vid det s.k. Safaritorget.

Mot bakgrund av att stadgarna (§7 mom 3) medger att medlem företrädes genom skriftlig fullmakt som överlämnats till styrelsens ordförande före årsmötets öppnande.

 Anders Eriksson, sekr

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo