Härmed kallas till årsmöte i RSC/SCI torsdagen den 2017-05-25 kl 1400 på Elmia-området, Jönköping.

 

Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet.

 

Mot bakgrund av att stadgarna (§7 mom 3) medger att medlem företrädes genom skriftlig fullmakt som överlämnats till styrelsens ordförande före årsmötets öppnande, lämnas nedan mall för sådan fullmakt.

 

 

Styrelsen

 

genom Anders Eriksson, sekr

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo