Härmed kallas till årsmöte i RSC/SCI fredagen den 2016-05-27 kl 1900 hemma hos ordföranden Anders Engström, Forsnäs, Flen. För vägbeskrivning, sök på ”Forsnäs, Flen” på www.hitta.se

 

.

 Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet.

 

Mot bakgrund av att stadgarna (§7 mom 3) medger att medlem företrädes genom skriftlig fullmakt som överlämnats till styrelsens ordförande före årsmötets öppnande, lämnas nedan mall för sådan fullmakt.

 

 

Styrelsen

genom Anders Eriksson, sekr

 

 

 

FULLMAKT

 

Härmed ger jag fullmakt åt ……………………………………………………. att vid samtliga omröstningar företräda mig vid årsmötet 2016-05-27 i Royal Swedish Chapter, SCI

 

 

 

…………………………  2016-05- ………

 

 

 

……………………………………………………………….

 

………………………………………………………………..

(namnförtydligande)

Fullmaktsgivare, medlem i Royal Swedish Chapter, SCI

 

 

 

 

BEVITTNAS:

 

……………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………….                                  

 

………………………………………………………………..                                 ……………………………………………………………….

(namnförtydligande)                                                                          (namnförtydligande)

 

…………………………………………………………………                                 ……………………………………………………………….

(telefonnr)                                                                                             (telefonnr)

 

Sponsorer

,

PEO.jpg

logo_Svante.jpg

African_Adventure.jpg

 

 

Föreningsinfo